Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Eskişehir Baş Müdürlüğü Peşin Hububat ve Bakliyat Satışları

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Eskişehir Baş Müdürlüğü 2022 yılı Haziran ayına ait “Peşin Hububat ve Bakliyat Satışları (Genel ve Sözleşme Bazında)” konulu satış duyurusu ve ekleri yazı ekinde gönderilmiştir

Satış Esasları Duyurusu (3 Sayfa)

Stok Listesi

Fiyat Listesi