Taşınmaz Özelleştirilmesi Hk.

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kütahya ili, Merkez ilçesi, Parmakören Mah. 4021 ada 1 parselde bulunan 4.879,77 m taşınmaz, 4046 sayılı Kanun uyarınca “satış” yöntemiyle ihale 2 edilerek özelleştirilecektir.
Bu bağlamda, son teklif verme tarihi 26.07.2022 olan ihaleye katılımın teşvik edilmesi amacıyla anılan özelleştirme/yatırım fırsatının birliğiniz üyelerine duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

EK-1