Sudan/2022 Tarife Cetveli

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Hartum Ticaret Müşavirliği tarafından Ticaret Bakanlığına gönderilen bir yazı ile Sudan’da 2022 yılından itibaren uygulanacak olan gümrük vergisi oranlarını gösteren tarife cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek: Sudan Tarife Cetveli