Morityus İhale

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda (TOBB) Ticaret Bakanlığı’nın ilgi yazısında, Antananarivo Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Morityus’ta bazı yatırım fırsatlarına ilişkin bilgiler yer almakta olup, söz konusu doküman ekte iletilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

Ek-1: Morityus İhale