Endonezya İle Muhtemel Bir Serbest Ticaret Anlaşması Akdedilmesi Hakkında Anket

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 19.08.2022 tarihli ve 77380300 sayılı ilgi yazıda, Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA) müzakereleri, 5 Temmuz
2017 tarihinde başlamış olup bugüne kadar 4 müzakere turu gerçekleştirilmiştir. Gelinen nokta itibariyle, müzakerelere ilişkin ilgili paydaşların da katkılarıyla bir değerlendirme sürecine girilmiştir.

Bu çerçevede, firmalarımızın Endonezya ile imzalanması muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmakta olup, söz konusu firmalarca
doldurulmak üzere bir anket hazırlanmıştır. 7 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak olan ankete https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=118 adresi üzerinden erişim mümkündür.

Bu kapsamda, bahsi geçen anketin Endonezya ile ticaret yapan tüm firmalarımıza ulaştırılması ve Endonezya ile ikili ticaretimizde öne çıkan firmaların özellikle ankete katılmalarının sağlanması
hususunda yönlendirmeleriniz önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği