Hurda Alım Fiyatları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin Birliğimize iletmiş olduğu ekli yazıda; Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından alınacak ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü taşıt, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemelerin fiyat değerlerini içeren 2022 Yılı II. Altı Aylık Dönem Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlendiği, 2022 Yılı I. Altı Aylık Dönem Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatlarına göre ortalama yaklaşık %40 oranında artırıldığı ifade edilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: HURDA ALIM FİYATLARI (4 sayfa)