Tek Pazar Programı- Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ’lerin Güçlendirilmesi Çağrısı

Sayın Üyemiz,

KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Odamıza gönderilen yazıda;

Tek Pazar Programı kapsamında “Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ’lerin Güçlendirilmesi” çağrısının yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili çağrının kapsamı, başvuru kriterleri ve aktiviteleri hakkında 18 – 19 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi eğitimin düzenleneceği belirtilmekte olup, eğitime ilişkin gündem ekte yer almaktadır. Buna ek olarak, katılım sağlayacak üyelerimizin abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr ve cosme.tat@kosgeb.tr adresine bilgilerini iletmesinin gerektiği bildirilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK-1: EĞİTİM GÜNDEMİ

EK-2: BİLGİ NOTU