Profesyonel Sürücü İstihdamında Yaşanan Kriz

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Son dönemde karayolu taşımacılığının hayati bir parçası olan profesyonel sürücü istihdamında yaşanan krizin, dış ticaret faaliyetlerini etkileyecek duruma geldiği görülmektedir. Ekonomiyi iyileştirmek ve ihracatı artırmak amacıyla, üretim faaliyetlerinin desteklenmesinin yeterli sayıda profesyonel sürücü bulunmaması, tedarik zinciri süreçlerinde sorunlara neden olmaktadır.

Bu itibarla, ülkemizde yaşanan sürücü yokluğuna ilişkin sorunun çözümüne yönelik adımlar atılmasını teminen,

  • varsa Odanızca yapılması planlanan veya halihazırda yürütülmekte olan çalışmalara ilişkin bilgi verilmesi ile birlikte, bir irtibat personelinin belirlenmesi ve bilgilerinin en geç 14 Ekim 2022 tarihine kadar tarafımıza iletilmesi,
  • gönderici/nakliyeci/yük sahibinin yükümlülüğünde olan ve ekli dokümanda yer alan hususlarda hassasiyet gösterilmesi ile ilgili olarak, Odanız üyelerinin tavsiye niteliğinde bilgilendirilmesi ve anılan dokümanın kendileri ile paylaşılması

hususları bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: Taahhüt Metni (1 sayfa)