İtalya Trieste Limanı Giriş Prosedüründe Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 13.10.2022 tarih ve 79051941 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Milano Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazıya atfen,

 İtalya’nın Trieste Limanı’na giriş için uygulamaya konulacak yeni giriş kuralının 31/10/2022 tarihi itibarıyla geçerli olacağı,

 Anılan yeni uygulama ile Trieste Limanı’na sadece ‘Gümrük Bildirimi’ işlemi yapmış olan tırların giriş yapabileceği,

 Bu durumun, limana giriş yapmak isteyen tüm tırlar için zorunlu bir işlem olduğu,

 Gümrük bildirim işlemlerinin Sinfomar’a ait www.sinfomar.porto.trieste.it adresinden sadece üye olan operatörler (gümrük acenteleri) tarafından yapılabileceği,

 Limana giriş için gerekli gümrük bildiriminin liman kapısında, evrak veya dijital formatta ibraz edilebileceği,

 Taşıma, gemiye yüklenmek için değil serbest bölgedeki antrepoya yönelik olduğunda ise antrepo kayıt işlemi için sinfomar@info-era.com adresine talepte bulunulması gerekeceği,

 Uygulama hakkında detaylı bilginin Trieste Gümrük İdaresi portalında (www.porto.trieste.it) yayınlandığı hususlarının ifade edildiği bildirilmekte olup, konuya ilişkin ilave bilgiler ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: Trieste Limanı Giriş Prosedüründe Yapılan Değişikliğe İlişkin Ek Bilgiler (1 sayfa)