İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Üst Limitleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından yürütülen İşletme Geliştirme Destek Programı’nda değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda destek üst limitleri yükseltilmiş olup, konuya ilişkin görsel ekte sunulmaktadır.

Söz konusu desteklerden yararlanacak üyelerinizin bilgi ve değerlendirmesini önemle arz ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK: KOSGEB (1 sayfa