Emet Orman İşletme Müdürlüğü’nün, Açık Arttırmalı Müsadereli Emvaller Satış İhalesi

İlan Metni