Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 17 ilde Araç Kontrol Merkezleri (AKM) Oluşturma İşi İhalesi

Sayın Üyemiz,

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kütahya Temsilciliğinden, Odamıza gönderilen yazıda;

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 17 ilde Araç Kontrol Merkezleri (AKM) oluşturmak üzere ihaleye çıkacağı, Uygulamaya alınacak olan AKM’ler otomotiv sektöründe yeni bir iş ve gelir imkânı sağlayacağı belirtilmiştir.

TSE, motorlu taşıtlarda Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Tadilat) onayı için, AİTM Montaj Uygunluk Raporu, AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Karayolu Uygunluk), ADR Araç Uygunluk Kontrolü, Taşıt Uygunluk Kontrolü, Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi onayı ve benzeri araç kontrol faaliyetlerini daha uygun şartlarda yapmak üzere ihale gerçekleştirecek. AKM ihaleleri; İstanbul, İzmir, Denizli, Mersin, Kütahya, Edirne, Ordu, Çanakkale, Mardin, Sinop, Kilis, Artvin, Iğdır, Gümüşhane, Siirt, Bayburt ve Tunceli illerini kapsayacak.

İhaleyi kazanan işletmeciler, 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında ihaleyi kazanmış olduğu ilde TSE’nin yetkili uzmanları tarafından yürütülen araç kontrol faaliyetleri için yerleşke temin edecek. İşletmeciler, söz konusu hizmetleri TSE tabelası ile verecek. Otomotiv sektöründe TSE güvencesi ile yeni ve prestijli bir işe başlamış olacaklar.

İhale şartnamesine göre; istekliler bir veya birkaç il için teklif verebilecek. İhaleyi kazanan işletme 1 Şubat 2023-31 Ocak 2026 tarihleri arasında TSE uzmanı tarafından yapılacak araç kontrol faaliyeti için işyeri ve ödemeleri tahsil edecek müşteri kabul görevlisi ile araçların sevk, idare ve şehir içi görevlerde araçları kullanacak yardımcı personel hizmeti sunacak.

Teklif verecek işletmelerin ilin araç yoğunluğuna göre 80 ila 240 m2 arasında kapalı alanı olan işyerine sahip olmaları, işyerleri organize sanayi bölgelerinde, küçük sanayi sitelerinde, küçük sanayi sitelerine yakın veya şehir merkezlerine ulaşımı kolay konumda olmalıdır.

Firmaların işyerlerinin uygun bulunması halinde ihaleyi kazanan firma mevcut işinin yanında araç kontrol hizmeti de verebilecek. İhaleyi kazanan işletmeci kontrolü yapılan her bir araç için İhaleye Esas Paylaşım Bedeli üzerinden İşletmeci Payı kadar tutar gelir elde edecek.

İhale Tarihi
İhaleye teklif verme süresi 30.12.2022 Saat 14:00’r.

İhale şartnameleri www.tse.org.tr adresinden ve TSE’nin ilgili koordinatörlük / müdürlük temsilciliklerinden temin edilebileceği, belirtilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

EK Dökümanlar