Türkiye-Çad 2. Dönem KEK Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 15.12.2022 tarih ve 80933507 sayılı ilgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) İkinci Dönem Toplantısının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu eşbaşkanlığında 2023 yılının Şubat ayında yapılması öngörüldüğü belirtilerek, Birliğimiz görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notlarına ihtiyaç
duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Çad ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin Türkçe ve mümkün olması halinde İngilizce hazırlanarak en geç 27 Aralık 2022 Salı günü mesai saati bitimine kadar Odamız (E-posta: kaan@kutso.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği