26. Tüketici Ödülleri İlanı

Sayın Üyemiz,

Ticaret İl Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ nün 13.12.2022 tarihli ve E-46831714-403-00080879800 sayılı yazıları (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) ilgide kayıtlı yazılarında özetle; Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, ”Bilinçli Tüketici Ödülü”, ”Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, ”Radyo Televizyon Programı Ödülü”, ”Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, ”Bilimsel Çalışma Ödülü” ve ”Tüketici Özel Ödülü” dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödülleri’ nin bu yıl 26′ ıncısının verilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, anılan yazı ve eklerinin birer örneği ekte gönderilmiştir.

Bu itibarla söz konusu yazı ve eklerinin incelenerek, 2022 yılı faaliyetlerine göre verilecek ödüller için teklif edilecek adayların en geç 23.01.2023 tarihine kadar Valiliğimize (Ticaret İl Müdürlüğü)
bildirilmesini gerekmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EKLER