5973 Sayılı Karara İlişkin Genelge Duyurusu Hk

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda, 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge ve ekleri 13.09.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mezkur mevzuat çerçevesinde, UR-GE Projeleri kapsamında uzak ülkeler stratejisinde yer alan ülkelere yönelik gerçekleştirilecek yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde standlı fuar katılımının destek kapsamına alınmasına yönelik “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge”de değişiklik yapılmıştır. 21.12.2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Genelge ve ekleri Bakanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği