KUTSO PERSONEL İLANI

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulacak olan Kadın Girişimcilik Ofisinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartlara haiz personel alınacaktır.

İlgilenen adayların en geç 27 Ocak 2023 Cuma günü saat 17:00’ye kadar özgeçmişlerini ik@kutso.org.tr adresine eposta ile ya da Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İş Tanımı:

 • Kadın girişimci adaylarının ihtiyaç duyduğu konularda gerekli yönlendirmeleri yapmak,
 • TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu’nun faaliyetlerine yardımcı olmak ve etkinliklerine katılmak,
 • Kadın girişimci adaylarına rehberlik etmek üzere bölgedeki ekonomik fırsatları araştırmak, düzenli olarak sahadan veri toplamak, derlemek ve raporlamak,
 • Kadın girişimciler için finansal destek mekanizmalarını takip etmek, kredi, hibe ve teşvik olanaklarını araştırmak,
 • Kadın girişimcilerin ve girişimci adaylarının finansal okuryazarlık, iş ve yaşam dengesini geliştirme gibi alanlarda desteklenmesini sağlamak,
 • Kadın istihdamı, girişimciliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip etmek,
 • Girişimci ağları oluşturmak ve girişimcilik için temel altyapı bağlantılarını kurmak,
 • Sosyal medya, web sitesi, mesajlar gibi iletişim kanallarını yukarıda bahsedilen bilgilerle güncel tutmak ve yönetmek,
 • Başarılı rol modelleri araştırmak, takip etmek ve bu kişileri girişimci adayları ile buluşturmak,
 • Kadın girişimciliğini geliştirmeye yönelik eğitimlerin KUTSO bünyesinde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, mentörlük ve kurslar ile girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Kadın girişimciliği alanında çalışan diğer kurum ve kuruluşların faaliyetlerini takip etmek,
 • Kadın girişimciliği konusunda yerel ve bölgesel aktörlerle gerekli iletişimleri sağlamak,
 • Kadın Kooperatiflerinin amaçları ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olmak, yeterli düzeyde iktisadi güce sahip olmayan kadın girişimcilere kooperatifleşme konusunda rehberlik etmek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde proje çağrılarını takip etmek, KUTSO’da görevli akademik danışmanlara ve proje yazılması süreçlerine destek vermek.

Asgari Nitelikler

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
 6. Tacir veya esnaf sayılacak işlerle meşgul olmamak,
 7. En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak,
 8. İyi derecede İngilizce bilmek
 9. Microsoft Office programlarını ileri derecede kullanabilmek,

Tercih Sebepleri

 • İş Tanımına giren alanlarda proje, tez vb. çalışmalarda yer almış olmak,
 • Lisansüstü eğitimi olmak.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Adres             : 75. Yıl Mh. Bekir Sıtkı Paşa Cd. No:37 KÜTAHYA

Telefon           : 0.274.2283232 (pbx)

 

PERSONEL İLANI