T.C. TMO Eskişehir Başmüdürlüğü, Kabuklu Fındık Satışı

Sayın Üyemiz,

T.C. TMO Eskişehir Başmüdürlüğünden , Odamıza gönderilen yazıda;

Giresun, Samsun, Trabzon, Ordu ve Kocaeli Başmüdürlükleri stoklarında bulunan kabuklu fındıkların, Kocaeli ve Samsun Başmüdürlüğünden 2021 yılı mahsulü 20 bin ton Levant Kalite kabuklu fındıklar 58,00TL/Kg, Trabzon ve Ordu Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 2022 yılı mahsulü 5binton Levant Kalite kabuklu fındıklar ve Giresun Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 2022 yılı mahsulü 3 bin ton Giresun Kalite kabuklu fındıklar 61,00TL/Kg fiyattan %50 sağlam iç fındıkesasına göre ilave nakliye ve maniplasyon dâhil, KDV hariç olmak üzere peşin bedel mukabilinde 01.02.2023 tarihinden itibaren serbest satışa açılmıştır.
Samsun Başmüdürlüğü Levant Kalite Fındıklar 9.000 Ton; (Çarşamba Reysaş 3.300 ton, Çarşamba-Şeker Fabrikası 1900 ton,Bafra 580 ton, Terme Reysaş 3.220 ton), Ordu Başmüdürlüğü Levant Kalite Fındıklar 3.900 Ton; (Ordu Merkez 900 ton, Ünye-Reysaş 1200 ton,Fatsa-Nuryak 900 ton ve Kumru 900 ton), Kocaeli Başmüdürlüğü Levant Kalite Fındıklar 11.000 Ton; (Karasu 1700 ton, Kocaali 1.650 ton,Adapazarı 2.150 ton, Düzce 1.250 ton, Konuralp(Çilimli) 4.250 ton), Giresun Başmüdürlüğü Giresun Kalite fındıklar 3.000 Ton; (Tirebolu Reysaş 1.600 ton, Giresun Merkez 1.400 ton), Trabzon Başmüdürlüğü Levant Kalite Fındıklar 1.200 Ton; (Arsin 1200 ton);
Kurumumuzdan ürün satın almak isteyen firmaların tamamına satış yapılacaktır. Ürün bedelinin Kurumumuz hesaplarına yatırılmasına müteakip teslimatlara başlanılacaktır. Başmüdürlüklerce belirlenen depolardan satış yapılacak olup firmaların ayrıca depo talepleri göz önüne alınmayacaktır. Firmalar talep ettiği ürün miktarına karşılık gelen bedelin %10’unu TMO hesaplarına yatırdıklarına dair dekontla birlikte yazılı olarak 07.02.2023 tarihi mesai bitimine kadar talepte bulunacaklardır .Bu döneme ait teslimatlar Şubat ayı sonuna kadar yapılabilecektir.

Aynı günde aynı depoya birden fazla firmadan para yatırılması durumunda gün sonunda firmalar arasında eşit oranda paylaştırılacaktır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek: 2023 Yılı Satış Baremi (1 Sayfa)