Türkiye-Hollanda IV. Dönem ETOK Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 01.02.2023 tarih ve 082468476 sayılı ilgide kayıtlı yazıda, Türkiye-Hollanda Dördüncü Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komisyon (ETOK) Toplantısının, Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ ve Hollanda’nın Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Sayın Liesje Schreinemacher’in eşbaşkanlıklarında, 22 Şubat 2023 tarihinde Lahey’de gerçekleştirilmesi öngörüldüğü belirtilerek Birliğimiz görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu toplantının hazırlıklarında kullanılmak üzere, Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkânları, öncelik verilecek sektörler,
ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konulara ilişkin görüşlerinizin 9 Şubat 2023 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamız (Eposta:kaan@kutso.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği