Somaliland-İhracata Konu Belli Ürün Grupları İçin Sertifikalandırma Programı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 15.02.2023 tarihli ve 82796341 sayılı ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, depremden etkilenen yükümlülerin mağduriyet yaşamamasını teminen, gümrük rejimleri ve uygulamaları kapsamında yükümlülük getiren ve hak düşümüne sebep olan sürelerin durdurulması/uzatılması ile transit rejimi kapsamındaki bazı para cezalarına dair tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen yazıya ilişkin bilgi verilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı