2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.02.2023 tarihli ve 83072719 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge’de değişiklik yapan 23/2/2023 tarihli 2023/7 sayılı Genelge’nin yayımlanmış olduğu belirtilmiş olup, söz konusu Genelgenin, https://ticaret.gov.tr/gumrukislemleri/mevzuat/genelge/2023 adresinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: 2023-7 Sayılı Genelge (1 sayfa)