Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza intikal eden yazıda,

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından, Kıymetli Maden Standartları ve Rafineri Hakkında Tebliği’in 23/02/2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı, tebliğ hakkındaki farkındalığın arttırılması ve mağduriyet yaşanmaması amacıyla, 23/02/2023 tarihi itibariyle yurt içinde rafinaj faaliyetinde bulunacak Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere gerekli duyuruların yapılması talep edilmektedir.

Konuya ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün yazısı aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yazısı