Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Anketler Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nden TOBB’a gönderilen “Anketler” konulu Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ülkemiz genelinde kamu ve özel sektörde kullanılan yazılım teknolojileri ve eğilimlerinin tespit edilmesi amacıyla TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından “Türkiye Yazılım Teknolojileri Kullanım Raporu” hazırlanacaktır. Bu kapsamda bilişim yöneticilerine ve personellerine özel olarak iki farklı anket oluşturulmuştur. Kurumunuzun Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü/Daire Başkanlığı (Bilişim Departmanı) yönetici ve personelinin kendi sorumlulukları ile ilgili anket linkleri aşağıda yer almaktadır. Söz konusu anketlerin en geç 24.03.2023 tarihine kadar doldurulması önem arz etmektedir.

Bu amaca istinaden ilgili birimlerin ve personellerinin katılımının sağlanması hususu bildirilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Yönetici Anketi linki : https://anket.tubitak.gov.tr/index.php/686857?lang=tr
Personel Anketi linki : https://anket.tubitak.gov.tr/index.php/537341?lang=tr