Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral ARGAT ile Kütahya Merkez OSB Başkanı Tolga Eskioğlu, 30 Ağustos OSB Başkanı Salih Çetiner ile Porselen ve Seramik Sektöründeki Üyeler, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’u makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral ARGAT ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kütahya’nın coğrafi konum ve avantajları, seramik kümelenmesinin katkıları, artan ihracat oranları, enerji maliyetleri, katma değeri yüksek üretimlere geçilmesi, ihracatın artırılması, Kütahya Gümrük Müdürlüğü’nün hizmet ve işlem hacminin genişletilerek daha aktif ve verimli olmasının sağlanması gibi konularda görüşlerini dile getirmişlerdi.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral ARGAT, üyelerden gelen önerilerin, TOBB ve Bakanlıklar başta olmak üzere, yetkili makamlara iletilerek takip edildiğini belirtmişti. Aynı zamanda, Kütahya’da kargo taşımacılığı nedeniyle başka illerden ihracat yapmak durumunda kalan işletmeler olduğu için Bakanlık onayıyla yetkilendirilmiş kargo gümrük firmalarının Kütahya’da hizmet vermesinin kolaylaştırıcı olacağını vurgulamıştı.

KUTSO heyeti tarafından Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile yapılan ziyarette gümrük işlemlerindeki mevzuat ve uygulamalar hakkında işletmelerin bilgi ve farkındalığının kazandırılması, yurtdışından ithal edilen seramik ve porselen ürünlerinden alınan vergi ve koruma tedbirlerinin artırılması, yerli ve milli üreticilerin korunması ve istihdamın dengeli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesine ilişkin istişarelerde bulunuldu. Bununla birlikte ihracatta yaşanan sorunlar, talepler ve çözümler, ildeki işletmeler yararına Kütahya Gümrük Müdürlüğü için ihtiyaç duyulan iyileştirme önerileri Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’a iletilerek konu ile ilgili görüş birliğine varıldı.

Kütahya’nın lojistik altyapısının güçlendirilmesinin yurtiçi pazarlara kolay erişiminin yanında, ihracata sağlayacağı katkıya da değinildi ve bu kapsamda Kütahya özelinde İl Gümrük Müdürlüğü’ne kargo taşımacılığına izin verilmesi talebi iletildi. Bunun yanında yurtdışı piyasalardaki resesyondan kaynaklı talep azalmasına ek olarak yüksek kurun ihracatta neden olduğu olumsuzluklar aktarıldı. Ayrıca depremin sonucu olarak, iç talepte ortaya çıkan daralmanın da etkisiyle seramik ve porselen üreticilerinin karşılaştığı zorluklar dile getirildi.

Üyelerimizden gelen taleplerin iletildiği ziyarette, Sayın Bakanın doğrudan talimatı ile kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında eşyanın gümrük işlemleri kapsamına ilişkin işlemlerinin Kütahya Gümrük Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi 29 Mart tarihli Resmî Gazetede yayınlandı. Bu girişim, Kütahya’nın ekonomik durumunun ve potansiyelinin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Haber: KUTSO Basın