Yazılım Geliştiren Firmalar için Kapasite Kriteri

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Bilindiği üzere “Yazılım” yapan işletmeler kanunla sanayi işyeri sayıldıkları için bu işletmelere kapasite raporu düzenlenmektedir. Kapasite raporları esas itibariyle, personel ve makine ekipman personel envanterinden hareketle, işletmelerin yapabileceği üretim miktarlarını ortaya koyar ancak “yazılım” konusu farklılık arz etmektedir. Bu nedenle farklı yaklaşım ortaya konarak işletmelerin üretim miktarını değil üretim potansiyelini ortaya koyma yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızca hazırlanıp TOBB’a gönderilen kriter taslağı T. Yazılım Meclisi tarafından tekrar gözden geçirilerek ekte gönderilen şekle getirilmiştir.

“Yazılım Geliştiren Firmalar için Kapasite Kriteri” formuna ait görüşlerinizin en geç 30.03.2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (cozmutaf@kutso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Yazılım Geliştiren Firmalar için Kapasite Kriteri