7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Tanıtımı Hk.

Sayın Üyemiz,

Kütahya Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nden, Odamıza gönderilen yazıda;

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7440 sayılı Kanun, 12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için
başvurular alınmaya başlanılmış olup, bu süre 31 Mayıs 2023 tarihinde son bulacaktır. Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 7440 sayılı Yapılandırma Kanunuyla getirilen düzenlemeler ve mükelleflere sağlanan kolaylıklar hakkında açıklamaların yer aldığı bilgilendirici yazı ekte gönderilmektedir.

Üyelerinizin kapsama giren vergi ve ceza borcunu öğrenmek, taksitle ödeme yapabilmek, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi imkanlardan yararlanmak için bağlı oldukları vergi dairelerine şahsen yada posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

Ek : 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Açıklaması