AB Mevzuatındaki Yeşil Mutabakata İlişkin Gelişmeler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Avrupa Birliği, 2019 yılında açıklamış olduğu Yeşil Mutabakat belgesinin ardından bütün sanayisini düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda dönüştürmeye ve mevzuatını
yeşil dönüşüm politikası doğrultusunda güncellemeye başlamıştır.

Ülkemizin toplam ihracatının %40’ından fazlasının Avrupa Birliğine yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda; Avrupa Birliğinde gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin ülkemiz sektörlerini de etkilemesi kaçınılmazdır.
Ülkemiz mevzuatının AB mevzuatına uyum çalışmaları ilgili Bakanlıklarımız tarafından yapılmakla birlikte; uyumlaştırma çalışmaları uzun zaman alan süreçlerdir.

Bu kapsamda; AB’ye yapılan ihracatımızın sekteye uğramaması adına, AB’deki gelişmelerin takip edilmesi ve üretim süreçlerinin bu çerçevede gözden geçirilmesi önem arz etmektedir. Birliğimiz tarafından zaman zaman
bu konuda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu doğrultuda; Ticaret Bakanlığından gelen resmi yazı ve bültenlerin de katkılarıyla hazırlanan “AB Mevzuatındaki Yeşil Mutabakata İlişkin Gelişmeler Hakkında Bilgi Notu” Oda ve Borsalarımızın istifade edebilmesi amacıyla ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: AB Mevzuatındaki Yeşil Mutabakata İlişkin Gelişmeler Hakkında Bilgi Notu (3 sayfa)