Sarp Sınır Kapısında Taşıt Akışının Hızlandırılması İçin Alınacak Tedbirler

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 06.04.2023 tarihli yazıda; Sarp Sınır Kapısında taşıt akışının hızlanmasına yönelik Bölge Müdürlüklerince ilgili kuruluşlar nezdinde girişimde
bulunularak gerçekleştirilen faaliyetlerin aşağıda sunulduğu belirtilmiştir.

Bunlar:

VETERİNER HİZMETLERİ: Veteriner Sınır Kontrol Noktasının 7 gün 24 saat esasına görev yapması sağlanarak kontrole tabi taşıtların 21:00 ila 09.00 saatlerinde veteriner kontrolü için sahamızda beklemelerinin önüne geçilmiştir.

SİGORTA HİZMETLERİ: UMAT firmasının 2 olan personel sayısı 3’e çıkartılarak (yakın zamanda 4’e çıkması planlanmakta) taşıtların sigorta işlemlerinden kaynaklanan gecikmelerin büyük ölçüde önüne geçilmiştir.

PASAPORT KAYIT İŞLEMLERİ: Çıkış sahamızın ilk giriş noktasında ticari taşıtların pasaport kayıt çıkış işlemleri de ikmal edilmeye başlanması sonucu tescil peronlarında pasaport polisinin eksikliğinden kaynaklanan gecikmelerin önüne geçilmiştir.

SAHANIN FİZİKİ ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ: Adli ve/veya idari takibata konu taşıtların önemli bir kısmı Kemalpaşa ilçesindeki geçici depolama yerine nakli sağlanarak sahada taşıtların giriş ve çıkış akışının kolaylaştırması sağlanmıştır.

VEZNE İŞLEMLERİ: Çıkış sahamızın ilk giriş noktasında PTS kaydının yapıldığı nöbet noktasındaki personele BİLGE sisteminde yetki verilerek trafik para cezaları/yol geçiş ücretlerinin sorgulanması suretiyle, ticari taşıtın tescil peronuna gelmeden önce ödenmesine imkân sağlanarak tescil peronunda ticari taşıtların beklemesinin önüne geçilmiştir.

FATURALI ÇIKIŞLAR: 22.11.2022 tarihi itibariyle Sarp Sınır Kapısında yaşanan yoğunlukların önüne geçilmesi için bedelsiz olarak addedilen TIR/kamyon ile taşınan faturalı işlem muhteviyatı taşıtlar işlemleri sonlandırılarak belirtilen tarihte Hopa Gümrük Müdürlüğünden ikmal edilmeye başlanmıştır.

İletilen yazıda, söz konusu faaliyetler kapsamında yapılan iyileştirmeler ve düzenlemelere ilaveten gümrük personelinin özverili bir şekilde çalışması sonucu Kapılarında ticari taşıt akışı çok önemli ölçüde artırılmış olsa
da gümrük sahasının fiziki ve teknik altyapısının yetersiz oluşundan bir başka ifade ile ticari taşıtlar için yeterli park alanının bulunmamasından kaynaklandığı belirtilerek; Sarp Sınır Kapısında hem giriş hem de çıkış yönünde aşağıda maddeler halinde sunulan nedenlerden ötürü ticari taşıtların bekleme yaparak gümrük sahasını tıkadığının gözlemlendiği belirtilmektedir.

Nedenler:Yurt Dışına Çıkış Yönünde; Gürcistan Gümrük İdaresi tarafından taşıt sürücüleri ve taşıyıcı
firmalardan kaynaklı olarak çok sayıda taşıta geri dönüş verilmesi:

1. Taşıt sürücülerin; yeni tip ehliyet/kimlik olmaması ve/veya taşıdığı yüke göre ADR (yanıcı) ehliyeti bulunmaması ya da süresi dolan pasaport ve vize sorunları,

2. Taşıyıcı firmaların; GTİP kodu bulunmayan CMR veya ticari fatura ile ile geçiş yapmak istemesi,

3. Rusya’ya uygulan ekonomik yaptırımlar kapsamındaki eşyaların, elektronik ortamda teyit alınabilen menşe sertifikası olmaması ya da dozvola ( geçiş belgesi) bulunmaması. (Bu şekilde, Gürcistan’dan gümrük sahasına ortalama 15 civarı taşıt geriş dönüş yapmaktadır.)

Türkiye’ye Giriş Yönünde ise; taşıt sürücüleri, taşıyıcı firmalar ve iş takipçilerinden kaynaklanan sorunlar;

1. Taşıt sürücülerin; vekaletinin ve araçların geçerli sigortasının olmaması,

2. Taşıyıcı firmaların; NCTS Programında ön beyanı (LR) bulunmaması,

3. Konteynerler için konteyner takip programına tescil veri girişi yapmaması,

4. TIR Karneleri için ise ön beyan yapmadan, taşıdığı yüke ve/veya taşıtın nev’ine göre özel yük taşıma belgesi olmadan ya da eksik evrakla (geçiş belgesi, yetersiz teminat, bitki ve sağlık sertifikası vb.) ülkemize giriş yapması,

5. Veteriner kontrolüne tabi eşya yüklü taşıtların, mesai saatleri dışında artırımlı ücret üzerinden kontrollerine yaptırmayarak, gümrük sahasında normal mesai saatlerine beklemesi,

6. İş takipçilerinin büyük çoğunluğun mesai saatleri dışında işlem yapmayarak sürücüleri bekletmesi.

Bölge Müdürlüğü tarafından ayrıca;

gümrük sahası kullanarak yurt dışına çıkış yapacak olan ticari taşıtların Gürcistan’dan geri dönüş yapmaması için sürücülerin yeni tip ehliyet/kimliklerin ve yanıcı yük taşıyorsa ADR (yanıcı) ehliyetini yanında bulundurması, geçiş belgeleri (dozvola ve Ubak), Rusya’ya uygulan ekonomik yaptırımlar kapsamındaki eşyalar için elektronik ortamda teyit alınabilen menşe sertifikaları ile GTİP kodu bulunan CMR veya ticari faturaların (herhangi birinde GTİP kodu bulunması yeterli) mutlak suretle Gürcistan gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere transit beyannamesine eklenmesi,

Ülkemize giriş yapacak ticari taşıtların sürücülerinin vekaletnameleri ve trafik sigortalarını yanında bulundurmaları, NCTS/TIR Takip Programında ön beyan yapılmadan, taşıtın nev’ine göre özel yük taşıma belgesi olmadan ya da eksik evrakla (geçiş belgesi, yetersiz teminat, bitki ve sağlık sertifikası vb.) ülkemize giriş yapılmaması gerektiği belirtilerek, söz konusu eksik evrakın TIR parklarında tamamlamasının önem arz ettiği belirtilmiştir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği