İthalat Denetimleri Görüş Talebi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

a) 14.02.2023 tarihli ve 1559 sayılı yazımız.
b) Türk Standardları Enstitüsü’nden alınan 06.04.2023 tarihli ve 94696 sayılı yazı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızla, Türk Standardları Enstitüsü’nün ithalat denetimlerine ilişkin takip ettiği usul ve esaslar, yaptığı çalışmalar ile anılan kurumun konu hakkındaki görev ve sorumluluklarına dair bilgi verilmişti. Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda detayları verilen mevzuat çerçevesinde, fiili denetime tabi tutulan eşyaya ilişkin başvuruların yapıldığı BelgeNet sistemi üzerinden ithalatçı firmalara kendileri tarafından ithalat sürecinin görüntülenebilmesi/yürütülebilmesi amacıyla yetki verilebilmesi ve var olan yetkilerin de güncellenebilmesi kapsamında hazırlanan yol gösterici nitelikte bir videoya ait erişim linki paylaşılmıştır.

Yazıda ayrıca, söz konusu fiili denetim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı görüş ve önerilerin değerlendirmeye alınabileceği iletilmiştir.

Bu itibarla, konu hakkında varsa görüş ve önerilerinizin Odamız (kaan@kutso.org.tr) 24 Nisan 2023 tarihine kadar iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: Yazı Örneği