Trinidad-Tobago Ticaret Portalı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Dışişleri Bakanlığı’nın 17.04.2023 tarih ve 35939735 sayılı ilgide kayıtlı yazıda, Port of Spain Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atfen, Trinidad ve Tobago Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından açılan “Trinidad and Tobago’s Trade and Business Information Portal” hakkında bilgi verilmekte, anılan Portal’da ticaret ve iş imkanları konusunda güncel, güvenilir ve kapsamlı bilgilere yer
verildiği, ayrıca, ticaret ve yatırımlarla ilgili unsurlara erişim sağlanabildiği belirtilmektedir. Söz konusu Portal’a www.ttbizlink.gov.tt adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği