KUTSO ÜYELERİNİN BİRİKMİŞ AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereğince, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’na (KUTSO) kayıtlı üyelerin, birikmiş aidat borçlarının yapılandırılması fırsatı doğmuştur.

SON TARİH 31 MAYIS 

2022 yılı ve öncesi dönemlere ait birikmiş aidat borcu bulunan KUTSO Üyeleri, yapılandırma fırsatından 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yararlanabilecekler.

BİRİKMİŞ AİDAT BORCU YAPILANDIRMASINDAN

KİMLER, NASIL YARARLANABİLİR?

2022 yılı ve öncesi dönemlere ait Yıllık ve Munzam Aidat borçları olan üyeler bu fırsattan yararlanabilecektir. Bir önceki yapılandırma kanunundan faydalanan, ancak taksitini ödemedikleri için yapılandırması iptal edilen üyeler de bu yapılandırmadan yararlanabilecektir.

2023 yılı Yıllık ve Munzam aidatları yapılandırma kapsamında olmayıp, ödeme dönemleri Haziran ve Ekim aylarıdır. 2023 yılı aidat borçlarının Haziran ve Ekim aylarında ödenmemesi halinde, 6183 sayılı yasaya göre gecikme zammı uygulanarak tahsil edilmesi yasa gereği zorunluluktur.

7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat borçları olan üyeler için son müracaat tarihi 31 Mayıs 2023’dür.

Birikmiş aidat ödemesi bulunan ve yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen KUTSO Üyelerinin,

  1. a)  Aidat Yapılandırma Başvuru Dilekçesini doldurarak KUTSO’ya müracaat etmeleri, b)  https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linkinden, müracaat etmeleri gerekmektedir.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Yapılandırma süreci ne şekilde işlemektedir?

Borç yapılandırması, biriken tüm borç üzerinden mi gerçekleştiriliyor?

“Örnek vermek gerekirse; KUTSO üyesi bir işletmenin, 2021-2022 yıllarına ait, toplam 3.000 TL borcu olduğunu ve bu borcun 1.500 TL’sinin ana aidat borcu, diğer 1.500 TL’sinin ise tahakkuk eden gecikme faizi olduğunu varsayalım. Yapılandırma uygulanırken, Kanun gereği, tüm gecikme zamları ve faizleri silinmektedir, yani bu örnekte firmanın ödemesi gereken borç miktarı, % 50 oranında azalıp, 1.500 TL’ye düşmektedir. Üye firma, bu borç tutarını, kendi tercihi doğrultusunda, ister peşin, ister 9 taksit şeklinde ödeme hakkına sahiptir.

Taksitlendirme yapılırken ise herhangi bir vade farkı söz konusu değildir. Bahsedilen örnekte, 9 taksit yapıldığını ele alırsak, üye firma aylık 166,66 lira ödeyerek, birikmiş aidat borcunu, 9 ay içerisinde ödeyerek tamamlamış olacaktır. Yapılandırmaya dâhil olan üye firmaların, peşin ödeme seçeneğini talep etmesi halinde, 30 Haziran 2023 tarihine kadar, taksitli ödeme seçeneğini talep etmesi halinde ise birinci taksitini, 30 Haziran 2023 tarihine kadar, kalanını ise aylık taksitler hâlinde ödeyebileceklerdir.”

 

YAPILANDIRMA/TAKSİTLENDİRME NEDEN İPTAL OLUR?

Yapılandırmaya müracaat eden üyelerin, ilk taksiti süresinde ödenmemesi, ya da bir takvim yılında birden fazla taksiti süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırmanın iptali/bozulmasına sebep olur.

YAPILANDIRMA/TAKSİTLENDİRME BOZULURSA NE OLUR?

“Planlanan taksitlerden herhangi birinin, Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, Kanun gereği yapılandırma iptal edilerek, ödenmeyen kısma, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, günlük gecikme zammı tahakkuk etmeye devam edilir. Yani, örnekteki hesaplamaya göre, yapılandırmanın bozulması halinde; 1.500 TL tutarındaki anaparanın üzerine, 1.500 TL olan gecikme faizi tekrardan eklenecek ve toplam borç yeniden 3.000 TL tutarına geri dönecektir.

Bu tutar üzerine günlük gecikme faizleri de işlemeye başlayacağından dolayı, borç günden güne artmaya devam edecektir.

Üyelerin, yapılandırma/taksitlendirme fırsatından yararlanabilmeleri için, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, KUTSO’ya başvuru yapmaları gerekmekte olduğunu, kamuoyu aracılığıyla, önemle duyururuz.

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

Haber: KUTSO Basın