Güvenli Ürün Danışma Ofisleri

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden , Odamıza gönderilen yazıda;

1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan Cumhurbaşkanlığı 2023/1-VIII.180 Günlük İcraat Programı’na, “İlgili sektörlerin ürün güvenliği mevzuatına uygun faaliyet göstermesinin
desteklenmesi amacıyla Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturulması” eylemi eklenmiştir. Program’da belirlenen hedef doğrultusunda; Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri teşkilatında yer alan Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri bünyesinde Güvenli Ürün Danışma Ofisleri oluşturularak tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, deterjan, emzik, biberon, çocuk bakım ürünleri başta olmak üzere Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesi
amaçlanmaktadır.

Söz konusu eylem ile 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 16 ncı maddesindeki “(9) Yetkili kuruluş, gerektiğinde bu Kanun kapsamına giren konulara ilişkin şikâyetlerin ulaştırılabileceği veya bilgi alınabilecek ürün güvenliği yardım masası oluşturur ve bu birimin görev alanına giren konular ile irtibat bilgilerini uygun bir şekilde duyurur.” hükmü doğrultusunda ilgili tarafların bilgilendirilmesini sağlayacak mekanizma oluşturulmuş olacaktır. Eylemin hayata geçirilmesine yönelik fiziki altyapı, görev dağılımı planlaması ve gerekli diğer hazırlıkların öngörülen tamamlanma tarihi 30 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir.

Bahse konu Güvenli Ürün Danışma Ofisleri kurulumuna dair süreçler halen devam etmekte olup hali hazırda iletişim kanalına dair Bölge Müdürlüğümüz biriminin kullanıma yönelik
pgd.uludağ@ticaret.gov.tr elektronik posta adresi tahsis edilmiştir. Bahse konu elektronik posta adresi üzerinden 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle ilgili sektörlerdeki üyeleriniz sorularına cevap verilmesi için personeller görevlendirilmiştir. Yine öncelikle elektronik ileti ile başvuru sonrasında gerekli olduğu hallerde Bölge Müdürlüğümüz bağlantı idareleri marifetiyle de yüz yüze bilgilendirmeler yapılabilecektir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği