İhale ve Proje Çağrıları

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 03.05.2023 tarihli ve 85083232 sayılı ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atfen, Madagaskar’da gerçekleştirilen MIONJO Projesi kapsamındaki ihale ve Komorlar Birliğinde Dünya Bankası tarafından finanse edilen proje kapsamında yapılacak alımlara ilişkin teklif çağrısı hakkında bilgi
verilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK:

1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı

2- İhale ve Proje Çağrıları_Ek_İhale Teklifi (1 sayfa)

3- İhale ve Proje Çağrıları_Ek_Komorlar Birliği Proje Teklif Çağrısı (243 sayfa)