Kıymetli Maden Rafinerileri Hk

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda;

Hazine ve Maliye Bakanlığından Birliğimize iletilen yazı dahilinde, Kıymetli maden rafinerileri tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan faaliyet izinlerine yönelik olarak başvuru sürelerine ve söz konusu rafinelerce üretilmiş/üretilecek standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin yurt içinde alınıp satılmasına yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Bahse konu yazı ve ekinin Odanızın ilgili komitesine (kuyumculuk, maden vb.) duyurulması ve ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği