Seçim Yasakları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

(a) Yüksek Seçim Kurulunun 15.05.2023 tarih ve 2023/1003 sayılı Kararı.
(b) Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının l l/03/2023 tarih v’e 2023/94 sayılı Kararı.
(c) 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu.

İlgi (a) kayıtlı karar ile 14 Mayıs 2023 Pazar Günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ilgili olarak;

İlgi (c) sayılı Kanunun 79. maddesinde “Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.” hükmü amirdir.

Ayrıca; ilgi (b) kayıli 2023/94 sayılı kararının sonuç bölümünün l. Maddesi ve a) bendinde “1-298 sayılı Kanunun 79. maddesi gereğince oy verme günü olan 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00 ‘e kadar; a) Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yer/erle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna, … “, 2-“Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceği, …4-Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümlerin 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacağı” şeklinde karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu ve Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması talep edilmekte olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği