Saso/Saber Onay

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 25.05.2023 tarihli ve 85657305 sayılı ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Organizasyonu (SASO) tarafından yayımlanan genelgede GTİP kodları belirtilen bazı ürünlerin ithalatı aşamasında, SABER elektronik platformuna sevkiyat sertifikaları yüklenirken anılan ürünlere ilişkin Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve
Maden Kaynakları Bakanlığı’ndan 10/05/2023 itibariyle ayrı bir onay alınmaya başlandığı iletilmiştir.

Yazıda, konu hakkında herhangi bir mağduriyet yaşanmamasını teminen, ilgili üyelerinize bilgilendirilme yapılmasının faydalı olacağının düşünüldüğü belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği