Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) Tarafından, Vagonların Yerleştirilmesi Amaçlı Karayolu Raylı Araçların Temini İçin Açılan İhale

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 02.06.2023 tarihli ve 85890783 sayılı ilgide kayıtlı yazıda, Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından vagonların yerleştirilmesi amaçlı karayolu raylı araçların temini için ihale açıldığı, ihalenin tahmini bütçesinin 84.000.000,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 8,22 Milyon Dolar) olduğu, ihaleye katılması için yüklenici aday tarafından 1.260.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık
123.316,63 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından(www.marchespublics.gov.ma) ve Fas Demir Yolu Ofisi web sitesinden  www.oncf.ma) indirilerek temin edilebileceği, ihale dosyalarında değişikliklerin, “Règlement de Consultation” dokümanında belirtilen şartlara göre görüntülenebileceği, yüklenici adayların ihale portalı (www.marchespublics.gov.ma) üzerinden başvurmalarının gerektiği, evrak ortamında yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği bildirilmiştir

Yazıda devamla; ihaleye ilişkin başvuru zarflarının 26 Temmuz 2023 tarihinde yerel saat ile 9:00’da Rue Mohamed Triqui Agdal adresinde yer alan Demiryolu Eğitim Merkezinde açılacağı, bu bağlamda söz konusu ihaleye ilişkin bütün dokümanların https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce &refConsultation=716397&orgAcronyme=o8p bağlantısından indirilebileceği ifade edilmiştir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği