URGE Projelerinin Etki Analizine Yönelik Anket Çalışması Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda;  Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığına ait yazı ile 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Proje Desteğine İlişkin Genelge kapsamında, firmaların proje faaliyetleri ihtiyaç analizi safhasında bilgi, beceri ve donanım kazanmaları amacıyla sağlanan eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle rekabet güçlerinin geliştirildiği belirtilerek firmaların yurtdışı pazarlara açılmalarını, fiziki ve sanal yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri sonucunda yabancı alıcılarla bir araya getirildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda URGE proje desteği alan firmaların ihracat performanslarına ve kurumsal kapasite artışlarına etkisini ölçmek için Bakanlık tarafından bir anket çalışması oluşturuldu. Anket, https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=145 linki üzerinden gerçekleştirilecek. İlgili üyelerin ankete katılımı önemlidir.

 

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği