KADIN GİRİŞİMCİLİK OFİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejik planında yer alan ve Kütahya’da kadın istihdamı hedefinden yola çıkılarak; kadınların iş dünyasında aktif rol almaları, kendi işlerini kurmaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanarak daha sağlam adımlarla yürüyebilmelerine öncülük etmek için Kadın Girişimcilik Ofisi açıldı.

Kadın Girişimcilik Ofisi’nde Kütahya’daki iş gücüne katılmak isteyen, girişimcilik fikri olan kadınlara danışmanlık hizmeti vermek ve kadınları doğru iş kollarına, verilen hibe ve desteklere yönlendirmek amaçlanıyor.

İş dünyasında girişimci kadınların daha fazla bulunması, kadınların güçlenmesini sağlamakta ve onlara daha fazla fırsat sunmaktadır. Bu da, toplumdaki cinsiyet eşitsizliğiyle mücadeleye katkı sağlamaktadır. Kadın girişimciler, farklı bakış açıları, deneyimleri ve becerileriyle iş dünyasına katkıda bulunmaktadır. Çeşitlilik, yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik etmekte ve kadınların girişimciliği, yeni ve yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Kendi işlerini kurarak başarıya ulaşan kadınlar, diğer kadınların da iş dünyasında başarılı olabileceklerine dair rol modeller olmaktadır.

Kadın Girişimcilik Ofisi’nin görevleri arasında, kurulduğu ildeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek, kadınlara kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak, eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra kadın girişimcileri iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da desteklemek, kadın girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek, il ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlere kadın girişimcileri yönlendirmek ve kadınları bu konularda teşvik etmek yer alıyor.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2021 yılında hayata geçirdiği “Sanayide Kadın Eli” projesinde kadınlara olan faydası ve geri dönüşleri görülüyor. KUTSO bu proje kapsamında kadın kaynakçı, kadın operatör gibi kalifiye meslek kollarında kadınlarımızın yetişmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda TR33 Bölgesinde gerçekleşecek olan yarışma ile kadın girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Uşak (TR33 Bölgesi) ve Ege Bölgesi’ni kapsayacak şekilde, “Ege’nin Girişimci Kadınları” adlı kadın girişimcilik yarışması düzenlenmektedir. Yarışma için son başvuru, 15 Ekim 2023’tür.

Kütahya’da iş fikri olan, kendisini girişimci adayı olarak gören ve nasıl girişimci olunacağı konusunda hibe, teşvik ve desteklere ulaşma yollarını öğrenmek isteyen tüm kadınlarımızın, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki Kadın Girişimcilik Ofisi ile iletişime geçmeleri beklenmektedir.

 

Haber: KUTSO Basın