KUTSO EV SAHİPLİĞİNDE KÜTAHYA’DA DİJİTALLEŞME VE YARATICILIK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

‘’Kütahya’da Dijitalleşme Ve Yaratıcılık Ekosisteminin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi’’ kapsamında odamız ev sahipliğinde, görüşme gerçekleştirildi.
Toplantıya, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Proje Yönetim Bölümü Koordinatörü Süleyman Alata, Proje Yöneticisi Serhat Uğur, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Saner Gönül, Yönetim Kurulu Danışmanı Salih Nafi Alıç ve Genel Sekreter Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil katıldı.
Kütahya için önemli bir proje olan çalışma da, çini sektörünü desteklemek amacıyla yürütülecek faaliyetlerle, Kütahya’da çini sektörünün tasarım, üretim, standardizasyon ve pazarlama konularında ilerlemesi, ürünlerin yerel ve uluslararası pazar payının artırılması, yaratıcı endüstrilerin rekabet gücü artırılarak, Kütahya’nın sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanacağı ayrıca bölgenin rekabet gücünün ulusal ve uluslararası düzeyde artırılması hedeflenmektedir.

Yapılan proje toplantısında, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen projedeki gelişmelere ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu,
Toplantı iyi dileklerin ardından son buldu.
Haber: KUTSO Basın