Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları listesi 26 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik Ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ ile belirlenmiştir. Söz konusu tebliğ ile aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuru yapacak projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye dair usul ve esaslar düzenlenmiştir. İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231126-2.htm linki üzerinden ulaşılabilmekle birlikte, “Stratejik ürünler ve Teknoloji Alanlar Listesi” ekte tarafınıza iletilmiştir.

Saygılarımla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi (15 sayfa)