27. Tüketici Ödülleri İlanı

Sayın Üyemiz,

Ticaret İl Müdürlüğünden, Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) ilgide kayıtlı yazılarında özetle; Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, ”Bilinçli Tüketici Ödülü”, ”Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, ”Radyo Televizyon Programı Ödülü”, ”Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, ”Bilimsel Çalışma Ödülü” ve ”Tüketici Özel Ödülü” dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödülleri’ nin bu yıl 27′ incisinin verilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, anılan yazı ve eklerinin birer örneği ekte gönderilmiştir. Bu itibarla söz konusu yazı ve eklerinin incelenerek, 2023 yılı faaliyetlerine göre verilecek ödüller için teklif edilecek adayların en geç 22.01.2024 tarihine kadar Valiliğimize (Ticaret İl Müdürlüğü) bildirilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EKLER

– Ödül Önerisi Formatı (1 Sayfa)

Duyuru İlanı (2 Sayfa)

1- Bakanlık Yazısı (1 Sayfa)