Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

ÖRYM-Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından Birliğimize iletilen, “Devlet Destekli Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler” konulu evrak ektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

EK: DDAS-bilgi notu-06122023 (4 sayfa)