Benin Yatırım Ortamı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 22.12.2023 tarihli ve E-68460249-041.02-00092204054 sayılı ilgide kayıtlı yazıda, Benin yatırım ortamı ve yatırım teşviklerine ilişkin faydalı bilgiler içeren “Benin’de İş İkliminin İyileştirilmesi” ve “Yatırıma Yönelik Vergi Önlemleri ve Gümrük Düzenlemeleri” ne ilişkin doküman Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Yatırım ve İhracatı Teşvik Ajansı’ndan (Apiex) temin edilerek gönderilmiş olup buna ilaveten, ülkedeki kamu ihalelerinin “https://www.marches-publics.bj/” internet sitesinden takip edilebileceği bildirilmektedir. Gönderilen bir diğer doküman olan “Tax Measures and Customs Regulations” da ise “Yatırım Kanunu ve Özel Ekonomik Bölge Kanunu” kapsamında yatırım süresince ithalat gümrük vergisi muafiyeti ile işletme döneminde 5 ila 17 yıl arasında değişen sürelerde kurum, gelir ve meslek vergileri muafiyeti gibi desteklerin sağlandığı, buna ek olarak üçüncü bir doküman olarak gönderilen 2021-2026 Hükümet Eylem Programı’nda (PAG 2021-2026) tarımsal sanayi, tarım, elektrik enerjisi ve dijital sektörlerde yapılacak yatırımlarda bir üst kademe teşviklerin uygulandığına ilişkin bilgi verilmektedir. Buna göre PAG (2021-2026)’de Benin’in ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak amacıyla, kamu kaynakları ve kamu özel ortaklığıyla finanse edilmesi planlanan, toplam maliyeti 12.111 milyar Batı Afrika Frangı (F CFA) (yaklaşık: 18,5 milyar Avro) olan ve 87 reform ile 201 projeyi içeren tutarın %55’ini altyapı, enerji, dijital, tarım, turizm ve sanayi sektörlerinin oluşturduğu ifade edilmektedir. Söz konusu dokümanın “Main Projects” bölümünden karayolu, havalimanı ve elektrik santralleri inşası, liman genişletilmesi ve yukarıda özetlenen alanlardaki bazı spesifik projelerin ayrıntılarına ulaşılabileceği belirtilmektedir İlave olarak, Nijerya, Burkina Faso, Nijer ve Togo ile ortak sınırı bulunan Benin’in, Abidjan-Lagos ve KotonuNiamey bölgesel koridorlarının kesişme noktasında yer alan coğrafi konumu itibariyle önemli bir ticaret ve turizm merkezi konumunda olduğu, tekstil ve tarımsal sanayi başta olmak üzere ihracata yönelik endüstriyel yatırımların artış gösterdiği, bu kapsamda ülkenin yatırımcı, ihracatçı, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızca takip edilmesinin önem az ettiği ifade edilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

1- Benin Yatırım Ortamı_Ek_GOVERNMENT ACTION PROGRAMME 2021-2026 (224 sayfa)

2- Benin Yatırım Ortamı_Ek_BUSINESS CLIMATE (2 sayfa)

3- Benin Yatırım Ortamı_Ek_TAX MEASURES AND CUSTOMS REGULATIONS (4 sayfa)