KUTSO ARALIK AYI MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI YAPILDI

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Aralık ayı meslek komiteleri toplantısı, meclis üyeleri ve meslek komiteleri üyelerinin katılımında, sesli ve görüntülü iletişimle elektronik ortamda gerçekleşti.

Toplantının açılışını yapan KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış, ‘’2023 yılı iş planı, hedef ve stratejileri değerlendirmesi ve 2024 yılı iş planı faaliyetlerinin planlanmasına yönelik 16‐17 Aralık tarihlerin de Stratejik Planlama  çalıştayımız  Yönetim  Kurulu Başkanımız  Sayın  Esin  Güral  Argat  başkanlığında  Yönetim Kurulu  üyelerinin  ve Zafer  Kalkınma Ajansı genel  sekreter  ve birim başkanlarının katılımında gerçekleştirilmiştir. 2 gün süren çalıştayda 2024 yılında ulaşmak istediğimiz hedefler ve bu hedeflere  ulaşmak  için  izleyeceğimiz  stratejiler, gerçekleştireceğimiz  faaliyetler  üzerine  müzakereler yapılmıştır. Müzakere sonucunda tespit edilen hedef ve faaliyetlere ilişkin detaylandırma çalışmalarımız sürmekle beraber en kısa süre planlamalara ilişkin olarak sizlere tekrar bilgilendirmelerimiz olacaktır.” dedi.

Diğer madde KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış, Kütahya Belediyesi tarafından oluşturulan İnköy Küçük Sanayi Sitesi 2. Etap Projesinde yer almak isteyen üyelerin, ne yapmaları gerektiği hakkında haziruna bilgi verdi.

Meclis Başkanı Sayın Nafi Güral meslek komitelerine “2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı beklentileri” hakkında hitapta bulundu.

Toplantıda, İçimizden bir ses bölümünde, 8. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ahmet Özrenk “DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAREKETİ“ konulu bilgi sunumu yaptı.

Dilek ve temenniler bölümünde KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Meslek Komite üyelerinin yeni yılını kutladı ve 2024 yılına umutla baktığını dile getirdi.

Gündemde yer alan konuların ve hitapların tamamlanmasıyla toplantı sona erdi.

Haber: KUTSO Basın