Seçim Yasakları

Sayın Üyemiz,

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi ile ilgili olarak;

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. Maddesinde “Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliği haiz lokantalarda yalnız yemek verilir.” Hükmü amirdir.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 21.12.2023 tarih ve 2023/1573 sayılı kararının sonuç bölümünün 1.Maddesi ve a) bendinde 298 sayılı Kanun’un 79’uncu maddesi gereğince oy verme günü olan 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat 06.00’dan gece saat 23.59’a kadar; Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesinin yasak olduğuna, 2.maddesinde Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı kalacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceği, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 20.10.2015 tarih ve 2015/2046 sayılı kararına istinaden çay ocaklarının oy verme günü kapalı olması gerektiği, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 22.04.2023 tarih ve 2023/653 sayılı kararına istinaden
toplanmaya müsait masa ve sandalye düzeneğinden faydalanmamak şartıyla oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulabileceği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılması istenmiş olup, konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği