Türkiye Kreatif Ekonomi Zirvesi Daveti

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB), odamıza gönderilen yazıda;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türkiye Sektör Meclisleri, TOBB adına sektörleri temsil ederek, gerek sektörlerimizde ortak görüşlerin oluşturulmasına gerekse özel sektör ile yetkili merciler arasında bir temas noktası olarak kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Bu doğrultuda kurulan ve faaliyet gösteren TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi; Türkiye’nin moda tasarımcıları, grafik tasarımcıları, endüstriyel tasarımcıları, dijital oyun üreticileri, müzik endüstrileri paydaşları, etkinlik sektörü paydaşları, sinema sektörü paydaşları, mimarları, reklamcıları, fotoğraf sanatçıları, plastik sanatçıları, tiyatrocuları, sahne sanatları çalışanları dahil; tüm kreatif ve kültür endüstrilerini kamu nezdinde temsil etmeye yetkin en üst düzey çatı yapıdır. Meclisin amacı, ekonomik anlamda ülkemizin katma değeri en yüksek meslek gruplarını kapsayan kreatif endüstrilerin gelişmesini sağlamak amacıyla sektöre ilişkin farkındalığı artıracak projeler ve politika önerileri geliştirmektir.

Bu kapsamda; Türkiye’de kamu kurumları ile sektörü bir araya getirerek yaratıcı endüstriler grubu için kamunun doğru politikalar ve destekler geliştirmesini sağlamak ve kamunun halihazırdaki desteklerini görünür kılmak, ülkemizin kreatif ekonomide uluslararası görünürlüğünü ve işbirliklerini artırmak için etkili uluslararası konuklar ve paydaşlar davet etmek ve bu sayede sektörün pazara erişimi ve Türkiye’deki potansiyelin yurt dışına tanıtılması için işbirlikleri geliştirmek, kamuda oluşturulan farkındalık ve uluslararası görünürlük sayesinde kreatif endüstrilerin ulusal ve küresel düzeyde pazar payını ve kurumsal kapasitesini artırmak amaçlarıyla 26-27 Nisan 2024 tarihinde TOBB Merkezinde (Ankara) Kreatif Ekonomi Zirvesi Türkiye etkinliği düzenleneceği bildirilmekte olup, etkinliğe katılım için https://tobbkreatifendustrilermeclisi.org/ adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

1- Türkiye Kreatif Ekonomi Zirvesi Daveti