2024 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri Başvuruları Bilgilendirme

Sayın Üyemiz,

Kütahya İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazıda;

İlgi :

a) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü) 06.04.2024 tarihli ve E-56060262-500-5670924 sayılı yazısı.
b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü) 06.04.2024 tarihli ve E-56060262-500-5671033 sayılı yazısı.

İlgi yazılarda; “Bakanlığımızca, verimlilik uygulamalarının başta işletmeler olmak üzere toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 2014 yılından itibaren Verimlilik Proje Ödülleri yarışması düzenlenmektedir. Bu doğrultuda başlatılan Verimlilik Proje Ödülleri 2024 yılı yarışma sürecinin, başta işletmeler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması büyük önem taşımaktadır.” denmektedir.

Bu kapsamda, son başvuru tarihi 30.05.2024 olan yarışmaya ilişkin genel bilgilendirmelerin yapılması ve ilimize yönelik olarak 17.04.2024 tarihinde saat 14:00-15:00’de gerçekleştirilecek çevrimiçi tanıtım ve bilgilendirme toplantısı ile ilgili gerekli duyuruların yapılması amacıyla duyurularda kullanılmak üzere hazırlanan Verimlilik Proje Ödülleri Afişi (Ek-1), Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Takvimi ile toplantı bağlantı adresi (Ek-2)’de sunulmuş olup konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği

 

 

VerimlilikProjeOdulleriBasvurulariPdf