Hubert H. Humphrey Programı hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye-Amerika  Birleşik  Devletleri  Kültürel  Mübadele Komisyonu,  bilinen  adıyla  Türkiye  Fulbright  Eğitim Komisyonu, Türk ve Amerikalı üniversite mezunları, araştırmacılar ve bilim insanları  arasındaki  eğitim  ve  kültürel  değişim  programlarını desteklemektedir. Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, 1949 yılında Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan ikili bir anlaşma ile kurulmuştur ve bütçesi iki ülke hükümetlerinin katkılarıyla sağlanmaktadır. Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları arasındaki karşılıklı anlayış ve saygıyı, kültürel değişim yolu ile güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Hubert H. Humphrey Programı, bir akademik yıl süre ile verilen, kariyerlerinin ortasında, kamuya hizmet veren bir kurumda çalışan, liderlik özelliklerine sahip ve profesyonel gelişime açık yönetici, planlamacı ya da uzmanların başvuru yapabileceği bir burs programıdır. Seçilen bursiyerlere akademik ve profesyonel gelişim olmak üzere iki yönlü destek verilmektedir. Humphrey Programı bursiyerleri, misafir edildikleri A.B.D.’nin önde gelen üniversitelerinde, takip ettikleri lisansüstü seviyedeki özel çalışma programlarının yanı sıra, mesleki ziyaretler, konferanslar, eğitim programları ve en az altı haftalık stajı kapsayan profesyonel gelişim faaliyetlerine de katılırlar.

2025-2026 akademik yılına yönelik yapılacak olan Hubert H. Humphrey Programı başvuruları için son başvuru tarihi 26 Haziran 2024’tür. Burs programına başvurmayı düşünen kişiler başvuru formu ve ayrıntılı bilgiye www.fulbright.org.tr adresinden ulaşabilirler.

Saygılarımızala,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği