Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler (test, analiz, kalibrasyon ve araştırma hizmetleri)

Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğünden Odamıza gönderilen yazıda;

Sanayinin ihtiyaç duyduğu test, analiz, kalibrasyon ve araştırma hizmetlerini sunan kamu, üniversite ve özel sektör laboratuvar, merkez ve araştırma altyapılarına ilişkin bilgileri içeren Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi (LABS)’ne https://labs.sanayi.gov.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Saygılarımızla,

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

Genel Sekreterliği