Kütahya Turizm Master Planı Çalıştayı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmaları, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, ZAFER Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser ve Prof. Dr. Bilgehan Gülcan tarafından yapıldı.

Çalıştayda, Kütahya ilinin turizm potansiyelini daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmek amacıyla hazırlanan Kütahya Turizm Master Planı’nın detayları tartışıldı. Katılımcılar, planın Kütahya’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasında oynayacağı kritik rolü vurguladı.

Kütahya Turizm Master Planı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejik hedefleri arasında yer almakta olup, bu plan ile ildeki turizm sektörünün rekabet gücünün artırılması, yerel ekonominin canlandırılması ve Kütahya’nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması amaçlanmaktadır.

Çalıştay, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla tüm gün süren oturumlar şeklinde devam etti. Bu kapsamda, turizm sektöründeki mevcut durum analiz edilerek, geleceğe yönelik stratejiler belirlendi. Kapanış konuşmasını ise Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar yaptı.

Kütahya Turizm Master Planı’nın başarıyla hayata geçirilmesi için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar devam etmektedir. Bu tür projelerin ilimizin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.

Haber: KUTSO Basın